Select Page
Det finns skönhet, djup och storhet i det som ofta kallas den grå vardagen — människor på väg mot okända mål och öden, som hoppas, älskar, kämpar, bryts ned, växer, förvandlas. 

Vi passerar varandra på bussar, tunnelbanor, motorvägar, krogar — tillsammans, men ändå ensamma, söker vi efter kärlek, förståelse, sammanhang, och mening.

Och ibland hittar vi nytt liv i spillrorna av det vi försökt bygga upp.

 

Med en skilsmässa som ramhandling handlar ”Vakuumgatan” om en resa från tvivel, sorg, mörker och självhat till en ny tro på livet, med en inre styrka hämtad från en obruten förmåga att se det vackra — och viktiga — i den vardagliga tillvaron.

“Vakuumgatan” för vidare en utelämnande, lågmäld och poetisk svensk musikalisk berättartradition, där vi alla kan känna igen oss — och hitta tröst, försoning och hopp, bland motsatserna i livet och kärleken.

Det är våra liv, i ett vintrigt Sverige på väg mot en ny vår.

© 2020 Biproduktion